KAPITTEL 5.2
Svar fra Sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy


Et 'Goddagmannøkseskaft'-svar fra Sorenskriveren på mine spørsmål vedrørende Bergen tingrett sine alvorlige brudd på Menneskerettighetene og Norsk Grunnlov.
Det er skremmende at Bergen tingrett tar sin oppgave så lite seriøst med å beskytte mennesker selv i deres egne retttslokaler. Bergen tingrett er IKKE en rettsinstans, men en URETT.
Start