KAPITTEL 8.2.
Namsfogden er de kriminelle sin håndlanger


Jeg limer inn mitt svar til Namsfogden i Bergen.  Nederst er innkopiert begjæringen og varselet om
utleggsforretning.  Det vil etterhvert vise seg om og hvordan Namsfogden bidrar til å ødelegge ærlige
menneskers liv.


                                                                                                                                    Bergen, den 6.juni 2016
Namsfogden i Bergen
Postboks 773  Sentrum
5807 BERGEN
                                                                                                   Sak 192121TVA-BBYR/02
                                                                                                   Fylkesordføreren i HFK mot Svein Harkestad
Ad
Utleggsforretning

Jeg kan ikke avse noen beløp å betale ut til kriminelle mennesker og den organisasjon de 'styrer'. 

Ikke av verken mine eiendeler eller av den uføretrygd disse ondskapens mennesker i Hordaland
Fylkeskommune har overlatt meg å leve av etter at de påførte meg 100 % uførhet.


Først trakasserte disse kriminelle meg og dermed også min ektefelle midt oppi hennes sykdom og direkte inn i
selve hennes død, og ga oss ingen fred i vår katastrofe.
Dernest trakasserte de meg videre i min sorg inntil jeg ga suicidalt uttrykk.
Dernest påførte de meg PTSD ved å ikke tilrettelegge i situasjonen for en yrkesskadet.
Dernest avskjediget de meg.
Derav ble jeg 100% ufør og makter ikke å arbeide mer.

Dernest krever de kriminelle meg nå for høye beløp via Bergen tingrett fordi jeg bruker min Grunnlovsfestete
ytingsfrihet.

Jeg har p.t. sakene under Anke til Gulating Lagmannsrett.

Jeg er 100 % ufør, og har i tillegg en NAV-godkjent yrkesskade i lungene som gjør at jeg mister ca 5-6 ganger
så mye lungekapasitet hvert år som normalt for alderen.

Jeg har aldri i mitt liv misligholdt en eneste krone, eller hatt inkassokrav mot meg.  Den urett som nå er begått
mot meg fra Fylkeskommunen og deres medløpere i Advokatfirmaet Thommessen og Norsk rettsvesen
v/Bergen Tingrett er uten rettmessig grunnlag.

INTET PÅ DENNE JORD VIL FÅ MEG TIL Å AVGI EN ENESTE LITEN GJENSTAND ELLER KRONE TIL DEN
KORRUPTE MAFIAVIRKSOMHET SOM HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAMMEN MED
ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN ER.

Disse kriminelle ondskapens mennesker har tatt mitt liv, min rett til arbeid, gjort meg syk og ufør ! 
Og nå vil de ta restene av mitt tapte liv fra meg ved hjelp av Namsfogden.....


Svein Harkestad


Start