KAPITTEL 8.4.
Beramming av ny Utleggsforretning til midt i sommerferien !


Jeg limer inn brev fra Namsfogden og mitt svar tilbake på deres omberamming til ferietiden. 


                                                                                                                                    Bergen, den 22.juni 2016
Namsfogden
Postboks 773  Sentrum
5807 BERGEN
                                                                                                Sak 192121TVA-BBYR/02
                                                                                                Fylkesordføreren i HFK mot Svein Harkestad

KLAGE vedrørende varsel om
Utleggsforretning 13.07.2016


Jeg har mandag 20.juni 2016 mottatt Deres brev datert tirsdag 14.06.2016 og poststemplet fredag 17.06.2016 med omberamming av Utleggsforretning til 13.07.2016 kl 11.00-12.00.

Det virker underlig, - og som inneværende klagegrunnlag, - at Utleggsforretning legges til en dato midt i normal ferietid/fellesferien.

Det ansees av meg som en uhyrlig tidsfastsettelse og hindrer meg fra normal ferie, men å måtte oppholde meg nær Namsfogden i perioden.

Ikke nok med at Hordaland Fylkeskommunes kriminelle handlinger, og Kjennelsens medhold til det offentliges kriminalitet fra Bergen Tingrett, over mange år har skapt store problem for meg i hverdag og ferie tidligere.  Dette gjennom livsavsluttende sykdom, midt oppi bortgang og i hele sorgperioden, - og fortsettende med avskjedigelse påfulgt etter disse ondskapens menneskers trakassering.  Nå skal såmenn Namsfogden følge i deres spor og spolere enda en ferie og mitt liv totalt.

Dette er enda en gang å bli tråkket under skoen til Namsfogden og ikke i tråd med mine rettigheter som Norsk borger.  Jeg er ikke rettsløs etter den tilfeldige saksbehandling dommere i Bergen Tingrett står for.  Det fremkommer tydeligere og tydeligere at intet menneske kan være dømt korrekt fra den 'Rett'.

Det hele er horribelt !

Sakskomplekset og korrespondanse offentliggjøres fortløpende på medieportalen http://offentlig.info/


Svein Harkestad

Start