KAPITTEL 8.3.
Fylkesordføreren er den som har tatt ut denne sak mot meg

Fylkesordføreren i Hordaland fylkeskommune kan IKKE unnskyldes for sin derigjennom delaktighet i at de urettslige overgrepene får pågå etter både tidligere og nå nyere orienteringer.

Det er en stor skam at fylkeskommunen fra sitt aller høyeste politiske nivå fortsetter å angripe en ufør pensjonist som fylkeskommunen gjennom sine overgrep har gjort 100% ufør.

Og deretter sender Namsfogden for å stå for innkreving av mine midler til disse kriminelle og deres godt betalte støttespillere. Det hele er ren mafiavirksomhet.

Start