KAPITTEL 8.5.
Kravene trukket i møtet 13.juli 2016


Møtet hos Namsfogden varte i ca 5 minutter. Det ble opplyst at saken var trukket etter at det var avklart med Hordaland fylkeskommune.
                                                                                                                        
Start