KAPITTEL 4
Kjennelse om nedstenging av min Selvbiografi og Kollega-Bok 1 og 2


Bergen Tingrett har avgitt Kjennelse om nedstengning av min Selvbiografi med
Kollega-Bok 1 og Kollega-Bok 2 på nettstedet http://kollega.info/

Hordaland Fylkeskommune gjør altså iherdige forsøk på å kvele vår Grunnlovsfestete ytringsfrihet.
Med et enormt forbruk av våre skattepenger og rettsvesen.
Og Advokatfirmaet Thommessen AS soper inn.

Kjennelsen ble anket av meg via Bergen Tingrett til Gulating Lagmannsrett 6.april 2016.

18.mai 2016
ble min anke oversendt fra Bergen Tingrett til Gulating Lagmannsrett etter innkommet Anketilsvar fra HFK og påfølgende kommentar fra meg.

Fortsettelsen følger ute til venstre under overskriften
GULATING LAGMANNSRETT.

Start