KAPITTEL 2.3.
Politiadvokat fortsettende registrering som 'Arbeidskonflikt' er ren svindel


Politiadvokat Ole Bjørn Mevatne opprettholder sin oppdiktete 'Arbeidskonflikt' som anmeldelse. 
Tvert i mot hva anmeldelsen gjaldt. 
Og tvert i mot mine gjentatte protester og forsøk på oppklaringer til ham.
Overgrep fra arbeidsgiver er INGEN 'Arbeidskonflikt', men er rene kriminelle handlinger.

Ved ren svindel med ord skjuler politiadvokat Ole Bjørn Mevatne hva anmeldelsen gjelder.

Som kjent lød denne:
'Anmeldelse av overgrep mot meg frem til 100% uførhet som følge av lovbrudd bl.a. iht. AML'
Start