KAPITTEL 2.1.
Politianmeldelse feilregistrert av politiet som
"ARBEIDSMILJØLOVEN, DIVERSE"


Politiet registrerte anmeldelsen av overgrepene mot meg, men ga dem sin egen tittel :
"Arbeidsmiljøloven, diverse".

Dette skal etterhvert vise seg å bli en ren SVINDEL fra politiet,
da det ikke noe sted fremkom hva (eller hvem) jeg hadde anmeldt.

Jeg ba dem senere om å rette opp, men politiet retter ikke opp noe som helst tydeligvis.
Start