KAPITTEL 2.2.
Politianmeldelse registreres nå av politiadvokat som 'Arbeidskonflikt'


Politiadvokat Ole Bjørn Mevatne endret anmeldelsen min fra deres forrige feilregistrering
    -  'Arbeidsmiljøloven, Diverse' 
til en ny feilregistrering som 
    -  'Arbeidskonflikt'

Det begynner nå å bli svært vanskelig for meg å kjenne igjen min egen anmeldelse.....

Som kjent lød denne:
'Anmeldelse av overgrep mot meg frem til 100% uførhet som følge av lovbrudd bl.a. iht. AML'

Start