KAPITTEL 2.4.
Politianmeldelse henlagt av Hordaland Statsadvokatembeter


Hordaland statsadvokatembeter har i brev datert 18.mars 2016 opprettholdt henleggelsen.

Dette på grunnlag av den svindel Vest Politidistrikt sin politiadvokat Ole Bjørn Mevatne har bedrevet
med om hva anmeldelsen min gjelder.

Svindelen godtas og videreføres altså av Statsadvokaten i Hordaland som noe helt annet enn hva jeg har anmeldt.

Det oppgis at avgjørelsen IKKE kan ankes.

Dette er altså Rettssikkerheten i Norge.  Politiadvokaten kan dikte opp stadig nye falske titler på anmeldelse og dermed ved slik svindel skjule dens innhold.

Og Statsadvokaten applauderer og hindrer en Norsk borger sine rettigheter ved å bekrefte at det er ok å bedrive slik svindel.

Vest Politidistrikt
og Statsadvokaten i Hordaland fungerer som overgripere sine støttespillere !!!
Start