KAPITTEL 7
Svindel av +/- kr 750.000 fra NAV og Statens Pensjonskasse


Jeg har gjentatte ganger varslet både NAV og Statens Pensjonskasse at de er utsatt for SVINDEL fra Hordaland Fylkeskommune.

Fylkeskommunens HR-direktør Geir Davidsen diktet opp et 'Formalkompetansetillegg' til meg på
kr 25.000,- hvilket over 30 års forløp utgjør +/- kr 750.000,- som uføregrunnlag.
Dette gir urettmessige utbetalinger til meg siden jeg aldri har hatt, eller har grunnlag for noe 'Formalkompetansetillegg'.

Fylkeskommunens HR-direktør Geir Davidsen tilbakedaterte tillegget til et halvt år FØR rettssaken slik at det kunne se ut som at jeg hadde hatt et slikt tillegg når jeg var ansatt.

Dette har jeg aldri hatt.
Ren SVINDEL altså fra HR-direktør Geir Davidsen.

NAV nekter å rydde opp og nekter enda til å svare meg mere.  Dette med henvisning til taushetsplikt.

Statens Pensjonskasse arbeider med saken etter min innmelding av svindelen.

                                                                                                                              Gå til  Forsiden

Start