Etterord


Det var ikke nok i livet at jeg skulle miste min ektefelle og begge mine gamle foreldre i denne perioden.
 
-  Jeg skulle midt oppi livskampen trakasseres fra arbeidsgiver med en rekke falske anklager.
-  I tillegg gjorde denne HFKs behandling av meg, - oppi sykdom og bortgang, -
    etter hvert slik at jeg selv ble syk.
-  Jeg skulle også miste min faste stilling i alle år. 
-  Og likeså miste en hver form for ære gjennom å bli avskjediget. 
-  Jeg måtte sette både hus og hjem på spill i en avskjedsrettssak med arbeidsgiver. 
-  Samtidig har jeg mistet store deler av min inntekt i årene som kommer.
-  Og jeg blir gående ufrivillig arbeidsledig og uføretrygdet.


Jeg var en 61 år gammel seniorlærer da jeg mottok en ulovlig oppsigelse og deretter ulovlig avskjed i 2014 mindre enn et år før jeg kunne gått inn på AFP-ordningen.

Etter 25 år som lærer i Hordaland fylkeskommune, og knapt vært sykemeldt før det hele startet i 2008, er jeg nå blitt 100% ufør på grunn av den behandling fylkeskommunen har utsatt meg for gjennom alle disse år og oppå alvorlig sykdom og bortgang i hjemmet.

Jeg er asbest-yrkesskadet fra tidligere yrke, men med ytterligere toppbelastning fra mine 22 år ved den asbestfarlige Arna vgs i Hordaland fylkeskommune.

HFK har aldri på noe tidspunkt fulgt meg opp under sykemeldinger, og ei heller under den siste langvarige hvor jeg skulle beskyttes mot ytterligere kreftfremkallende støv hos dem.  INTET.

Fylkeskommunen har ikke på noe vis fulgt meg opp som den IA-bedrift de påstår seg å være.  Pga. dette har de fått 2 bøter fra NAV.

Etterfølgende avtale med NAV om oppfølging med ny stilling brøt de ved å avskjedige meg i stedet.

Ordlyden i avskjedsrettssaken fra Fylkeskommunens HR-direktør Geir Davidsen viser et forvrengt virkelighetsbilde fra ham og Hordaland fylkeskommune om meg, - tilført dem fra én enkelt overordnet som gjentatt og gjentatt må beklage sine falske anklager.


Start